3. Dodanie nowej ścieżki w obszarze podstawowe

Kroki jakie należy wykonać aby dodać nową ścieżkę w obszarze podstawowe.

Warunkiem możliwości dodania nowej ścieżki w obszarze jest ukończenie rejestracji na forum RATs oraz uzyskanie statusu użytkownika - podstawowy.

Dodanie nowej ścieżki w obszarze podstawowe na forum obejmuje kroki:

1. Przygotowanie ścieki o statusie koncepcja.
2. Zanotowanie informacji o tym, że trak jest gotowy do pracy, status dla Kartografa.
3. Weryfikacja legalności ścieżki przez Kartografa.
4. Zanotowanie ilości błędów w przygotowaniu trasy.

W zależności od ilości błędów Redaktor może:

4a. Przekazać tracka ze statusem Koncepcja do Użytkownika o pełnych uprawnieniach w celu wyznaczenia skorygowanego gpx.
4b. W przypadku gdy ilość błędów wynosi 0 przekazać trasę Redaktorowi do legalizacji jako trasa podstawowa.
4c. W przypadku gdy ilość błędów wynosi od 1 do 3 Redaktor może przekazać trasę do procedowania jako trasę podstawową i pod autostrady.