3a. Przygotowanie ścieżki

Proces przygotowania ścieżki przez Użytkownika podstawowego stanowią wszystkie działania prowadzące do tego, aby ścieżka pojawiła się na forum. Najkorzystniej byłoby aby ścieżka była legalna, przejechana i posiadała zdjęcia.

:motorcycle: W zależności od kompletności trasy użytkownik może dodać samą ścieżkę - jako eksperymentalną lub trasę rozbudowaną. :motorcycle:

Przygotowanie trasy eksperymentalnej obejmuje kroki:

1. Dodanie ścieżki eksperymentalnej.

Przygotowanie trasy rozbudowanej obejmuje kroki:

1. Dodanie trasy o statusie Koncepcja.
2. Wybranie ciekawych punktów do zwiedzania.
3. Przygotowanie wstępnej wersji pliku gpx.
4. Wstępna weryfikacja od strony legalności.
5. Przejechanie ścieżki, nagranie jej, zrobienie zdjęć.
6. Naniesienie ewentualnych korekt na gpx.