3c. Legalizacja trasy podstawowej

Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji trasy przez Kartografa oraz Redaktora trasa posiada potencjał i chcemy zrobić z niej trasę legalną a potem udostępnić zostaje przeprowadzony proces legalizacji trasy podstawowej.

Legalizacja trasy podstawowej obejmuje kroki:

1. Zwiadowca weryfikuje sensowność traka.

Jeżeli trasa jest przygotowana poprawnie Zwiadowca przekazuje ją do Redaktora

2. Redaktor przenosi trasę do obszaru niepubliczne.
3. Admin Forum nadaje uprawnienia dla Użytkownika do obszaru niepubliczne.
4. Redaktor udostępnia trasę w obszarze legalnym i ustawia jej status jako Zatwierdzona.

Jeżeli na trasie występują problemy z przejezdnością Zwiadowca przekazuje ją do użytkownika o poziomie uprawnień podstawowy.

5. Użytkownik przygotowuje objazdy i korekty terasy.
6. Kartograf ponownie weryfikuje trasę z przygotowanymi objazdami.

6a. Jeżeli na trasie ponownie występują problemy z legalnością cofa trasę do użytkownika, zmieniając jej status na: Koncepcja.
6b. Jeżeli wszystkie objazdy były legalne i nie ma potrzeby ponownej weryfikacji trasy przez Zwiadowcę Kartograf przekazuje ją do Redaktora w celu przeniesienia trasy do obszaru niepubliczne. Kartograf zmienia status trasy na: Dla Redaktora.
6c. Jeżeli objazdy są legalne ale wymagane jest ponowne sprawdzenie ich przez Zwiadowcę Kartograf kieruje do niego trasę zmieniając jej status na: Dla Zwiadowcy.

Jeżeli trasa nie nadaje się do dalszego procedowania oraz do poprawy
7. Redaktor odnotowuje, że trasa nie nadawała się oraz zmienia jej status na: Koncepcja.