Dodanie do grupy RATs ADV

image

Dodanie do grupy messenger zgodnie z odpowiednim poziomem uprawnień