Dodanie ścieżki eksperymentalnej

image

Dodanie trasy o statusie Eksperymentalna, którą nie będziemy zajmować się w przyszłości.