Konwersja do RATs

image

Konwersja do RATs obejmuje kroki:

1. Nadanie uprawnień Użytkownikowi przez Administratora Forum.
2. Redaktor dodaje Użytkownika do grupy messenger
3. Redaktor informuje Użytkownika o regułach koniecznych do przestrzegania przy korzystaniu z tras