Korekta zatwierdzonej autostrady

Korekta zatwierdzonej autostrady obejmuje kroki:

1. Użytkownik opisuje problem na forum, wraz z gpx z objazdu jeśli jest.
2. Znalezienie objazdu przez Zwiadowcę.
3. Weryfikacja legalności przez Kartografa.
3a. Jeżeli na trasie występują problemy z legalnością Kartograf kieruje ją Dla Zwiadowcy.
4. Aktualizację ścieżki w obszarze legalnym przez Redaktora Autostrad.