Korekta zatwierdzonej ścieżki

Korekty w trasie można wprowadzać w sytuacji:
:motorcycle: Użytkownik zgłosił problem z trasą,
:motorcycle: Zmieniły się statusy dróg - droga przestała być publiczna,
:motorcycle: Pojawiła się nowa droga publiczna,
:motorcycle: Na trasie jest nowa atrakcja.

Korekta zatwierdzonej ścieżki obejmuje kroki:

1. Zgłoszenie przez Użytkownika problemu ze ścieżką na forum z załączeniem gpx z objazdu jeśli posiada.
2. Znalezienie przez Zwiadowcę objazdu, przekazanie trasy: Dla Kartografa.
3. Weryfikacja legalności ścieżki przez Kartografa z ewentualnym zwrotem ścieżki do Zwiadowcy w celu poprawienia.
4. Przekazanie trasy do Redaktora celem aktualizacji ścieżki w obszarze legalnym. Status ścieżki: Zatwierdzona.