Naniesienie ewentualnych korekt na gpx

image

Naniesienie ewentualnych korekt na gpx przez Użytkownika