Nowy Kartograf na Forum

image

Przyjęcie nowego Kartografa na forum obejmuje kroki:**

  1. Kartograf powinien być po szkoleniu kartografa.
  2. Powinien mieć opanowane narzędzia.
  3. Dodanie Użytkownika do grupy Kartograf.

:motorcycle: UWAGA !!! :motorcycle:
Kartograf posiada dostęp do obszarów forum, do których dostarczył tracki.
Jeżeli posiada poziom podstawowy to nie może być Kartografem autostrad.
kartograf ma dostęp do tych obszarów kategorii jakie sam traki dostarczył