Nowy Zwiadowca na Forum

image

Rejestracja nowego użytkownika na forum obejmuje kroki:

  1. Należy przypomnieć zasady dotyczące przejezdności tras. Zwiadowca nie powinien sprawdzać trasy zgodnie ze swoimi umiejętnościami a pod wytyczne t7 średni kierownik.
  2. Trasy przygotowywane pod autostrady mają być bezproblemowo przejezdne - bez błota, głębokich piachów, brodów, podjazdów itd.
  3. Zwiadowca powinien wykazywać się kulturą osobistą oraz dbać o PR Forum.
  4. Zwiadowca dodawany jest do grupy Zwiadowców dla danego regionu.
  5. Zwiadowca powinien przejść szkolenie dotyczące tagów - w celu śledzenia nowych tras przekazanych do sprawdzenia.