Poinformowanie Redaktora

image

Kartograf informuje Redaktora o ustaleniach związanych z trasą.