Rejestracja na Facebook

image

Kandydat dowiaduje się o RATs ze strony Facebook, lub innego źródła.
Dokonuje rejestracji