Udostępnienie ścieżki w obszarze legalnym

image

Jeżeli zgodnie z założeniami procesu legalizacji trasy podstawowej

Trasa zostanie zakwalifikowana jako Zatwierdzona Redaktor:

  1. Dodaje ją do obszaru opublikowane i gpx do obszaru chronionego z gpxami.
  2. Po dodaniu ścieżki zmienia Użytkownika na autora.

:motorcycle: UWAGA !!! :motorcycle:
1.Opisy mają być przygotowane w traku, gotowe do przeklejenia oraz posiadać zdjęcia.
2.Track powinien być odpowiednio nazwany.
3.Nie należy umieszczać gpxów w ogólnodostępnym poście tylko w obszarze dostępnym po zalogowaniu.

szczególy jak opulikować trasę są tutaj:

:motorcycle: Jeżeli Użytkownik dodający trasę miał wcześniej dostęp na poziomie średnim otrzymuje pełny :motorcycle: