Weryfikacja objazdów

image

Jeżeli na trasie są objazdy, które nie są legalne należy je skorygować przed przekazaniem do ponownej weryfikacji.