Wprowadzenie gpx na forum

image

Po przygotowaniu trasy Użytkownik wprowadza gpx na forum.

:motorcycle: Jak dodać gpx na forum:

:motorcycle: Jak dodać gpx na forum z urządzeń mobilnych: