Wyznaczenie skorygowanego gpx

image

Użytkownik z poziomem pełnym dostępu do forum nanosi poprawki, tak aby uzyskać legalną trasę/przejezdną trasę.